the ferry inn

riverside pub & restaurant

St. Dogmaels, Pembrokeshire 

01239 615172

ferryinn@hotmail.co.uk
Open All Day from 12pm

Created by Harry Baker & Joshua Spanoudakis

CHRISTMAS

Now is the time to Book your

Christmas Party

with us.

Our Party Menu

is now available.

We're now taking Christmas Party Bookings...

Our Christmas Party Menu is now available.

Come enjoy a relaxed, festive lunch or dinner with us.

We will mainly be serving our Party Menu on Thursday, Friday & Saturday.

To make a reservation, fill out the form below and we'll be in touch to confirm the booking.

We'll send a menu and pre-order form through email.

We will be closed on Christmas Eve, Christmas Day & Boxing Day. The pub will re-open on the 27th.

---

Mae'r Bwydlen Parti Nadolig nawr ar gael.

Dewch i fwynhau cinio neu swper Nadolig gyda ni.

Byddwn yn wasanaethu ein Bwydlen Parti ar ddydd Iau, Gwener a ddydd Sadwrn yn bennaf.

Er mwyn archebu bwrdd ar gyfer eich parti nadolig, cwblhewch ein ffurflen uchod ac yna fyddwn yn gysylltu â chi er mwyn cadarnhau'r archeb.

Byddwn yn ddanfon y fwydlen a'r ffurflen archebu bwyd trwy ebost yn fuan.

Byddwn ar gau ar Noswyl Nadolig hyd Diwrnod Bocsio. Byddwn yn ail-agor ar y 27fed.

Christmas Party Booking Form
Ffurflen Archebu Parti Nadolig